Contra-Schade-Expertises

Schade

Verzekeringspolissen bieden aan verzekerden/gedupeerden de mogelijkheid om bij een complexe brand- en/of waterschade, direct een eigen contra-schade-expert in te schakelen die zijn of haar belangen optimaal behartigd.

Het honorarium en kosten van een contra-schade-expert staat genoemd in de polisvoorwaarden van de polis en is meeverzekerd tot maximaal het honorarium en kosten van de door de verzekeraar ingeschakelde schade-expert.
Uw contra-schade-expert neemt veel werk voor u uit handen en zorgt voor een voor u zo gunstig mogelijk schade-regelingsproces en schade-uitkering.

Onafhankelijkheid

Van belang is dat u als verzekerde/gedupeerde een onafhankelijke contra-schade-expert inschakelt die niet is gelieerd aan verzekeraars en diens adviseurs.

Diverse contra-schade-experts die gelieerd zijn aan verzekeraars schrijven u aan en/of bellen u vlak na een brand- en of waterschade al op om zgn. gratis voor u te gaan werken.

Voor verzekerden/gedupeerden en om onderscheid te kunnen maken tussen echte onafhankele werkzame contra-schade-experts in Nederland is de Stichting RECO opgericht, te vinden onder de website www.contra-deal.nl

Met een door u ingeschakelde contra-schade-expert die zich heeft geconformeerd aan de ‘Gedragscodes van Expertiseorganisaties’ van de Stichting RECO bent u er voor 100% zeker van dat deze niet is gelieerd aan verzekeraars en diens adviseurs. Derhalve kan de in opdracht van u werkende contra-schade-expert onafhankelijk uw schade/herstel optimaal regelen, als ook uw financiële belangen maximaal behartigen.

Voor nadere informatie kunt u bellen/inspreken naar alarmnummer +31 641399568