Taxaties

Bij het afsluiten van een verzekering is het belangrijk dat de waarden van de gebouwen, inventaris, machines en computers correct zijn vastgesteld. Een te hoog verzekerd bedrag betekent te veel premie; bij onderverzekering wordt de schade maar gedeeltelijk vergoed. Onze deskundigen bepalen nauwkeurig de verzekerde waarden. In overleg met u leggen we dit vast in een taxatie-rapport ex. Art. 7:960 BW. Bij een eventuele schade wordt de schade vastgesteld op basis van de in het taxatie-rapport vermelde herbouwwaarde, nieuwwaarde c.q. vervangingswaarde. Met dit taxatie-rapport voorkomt u eventuele onduidelijkheid met uw verzekeringsmaatschappij over de omvang van de schade.

Taxaties voor bedrijfseconomische doeleinden

Bedrijfseconomische waarderingen spelen een rol voor zowel roerende als onroerende zaken. Onze deskundigen zullen voor iedere specifieke situatie een oplossing op maat bieden. De taxatie-rapporten van VAN OORTMARSSEN TAXATIES kunnen ondernemers op een objectieve manier helpen bij het inzichtelijk maken van de bedrijfssituatie. Te denken valt aan taxaties en advies ten behoeve van: aan- of verkoop financieringen bedrijfsovername successierechten actuele waarden faillissementen